Download tài liệu khai phá (17)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: tổng quan khai phá dữ liệu và ứng dụng...

Luận văn: Tổng quan khai phá dữ liệu và ứng dụng

Luan van
Free
English
5
rating
25.233
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: khai phá dữ liệu web và máy tìm ki...

Luận văn tốt nghiệp: Khai phá dữ liệu Web và máy tìm kiếm

Luan van
Free
English
7
rating
9.588
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: luật kết hợp theo tiếp cận lý thuyết tập thô ...

Luận văn: Luật kết hợp theo tiếp cận lý thuyết tập thô và khai phá dữ liệu song song

Luan van
Free
English
5
rating
12.007
Lượt downloads
8
User rating
luận văn : khai phá song song luật kết hợp mờ...

Luận văn : Khai phá song song luật kết hợp mờ

Luan van
Free
English
7
rating
14.693
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:nghiên cứu công nghệ khai phá dữ liệu văn bản,...

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN, ÁP DỤNG CHO CÁC TRANG TIN TỨC TRÊN CÁC THIẾT BỊ CẦM TAY (PDAS & SMARTPHONES)

Luan van
Free
English
2
rating
18.808
Lượt downloads
8
User rating
bài giảng khai phá dữ liệu web (pgs. ts. hà quang thụy)...

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG

Luan van
Free
English
3
rating
11.798
Lượt downloads
10
User rating
bài giảng khai phá dữ liệu web (pgs. ts. hà quang thụy)...

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 2. KHAI PHÁ SỬ DỤNG WEB VÀ KHAI PHÁ CẤU TRÚC WEB

Luan van
Free
English
4
rating
30.384
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng khai phá dữ liệu web (pgs. ts. hà quang thụy)...

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 3 & 4

Luan van
Free
English
5
rating
25.731
Lượt downloads
8
User rating
bài giảng khai phá dữ liệu web (pgs. ts. hà quang thụy)...

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 5. BIỂU DIỄN WEB

Luan van
Free
English
6
rating
13.511
Lượt downloads
10
User rating
bài giảng khai phá dữ liệu web (pgs. ts. hà quang thụy)...

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 6. TÌM KIẾM WEB

Luan van
Free
English
7
rating
30.399
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp