Download tài liệu khoa học (753) - trang 3

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
báo cáo khoa học: x-ray crystallographic and nmr studie...

Báo cáo khoa học: X-ray crystallographic and NMR studies of pantothenate synthetase provide insights into the mechanism of homotropic inhibition by pantoate

Luan van
Free
English
9
rating
17.793
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: the dipeptidyl peptidase iv family in...

Báo cáo khoa học: The dipeptidyl peptidase IV family in cancer and cell biology

Luan van
Free
English
10
rating
31.642
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: crystal structure of the halotolerant...

Báo cáo khoa học: Crystal structure of the halotolerant c-glutamyltranspeptidase from Bacillus subtilis in complex with glutamate reveals a unique architecture of the solvent-exposed catalytic pocket

Luan van
Free
English
2
rating
10.020
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: 9-deazaguanine derivatives connected ...

Báo cáo khoa học: 9-Deazaguanine derivatives connected by a linker to difluoromethylene phosphonic acid are slow-binding picomolar inhibitors of trimeric purine nucleoside phosphorylase

Luan van
Free
English
7
rating
29.106
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: ý thức và vai trò của tri thức khoa học tron...

LUẬN VĂN: Ý thức và vai trò của tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới của Việt Nam

Luan van
Free
English
4
rating
13.021
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đạ...

LUẬN VĂN: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại – Yếu tố tiền đề chủ yếu của kinh tế tri thức

Luan van
Free
English
8
rating
26.695
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực t...

LUẬN VĂN: Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và vận dụng xem xét công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam

Luan van
Free
English
4
rating
26.391
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đạ...

LUẬN VĂN: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức - Định hướng của Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
14.004
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: khoa học trở thành llsx trực tiếp và vận dụn...

LUẬN VĂN: Khoa học trở thành LLSX trực tiếp và vận dụng xem xét công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam

Luan van
Free
English
6
rating
1.793
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: thực chất của lý luận hình thái kinh tế xã h...

LUẬN VĂN: Thực chất của lý luận hình thái kinh tế xã hội và giá trị về mặt khoa học

Luan van
Free
English
2
rating
27.028
Lượt downloads
8
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp