Download tài liệu khoa học (753) - trang 8

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
báo cáo khoa học: interaction with calmodulin is import...

Báo cáo khoa học: Interaction with calmodulin is important for the secretion of thimet oligopeptidase following stimulation

Luan van
Free
English
5
rating
4.938
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: the proximity between c-termini of di...

Báo cáo khoa học: The proximity between C-termini of dimeric vacuolar H+-pyrophosphatase determined using atomic force microscopy and a gold nanoparticle technique

Luan van
Free
English
6
rating
13.817
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: structural recognition of an optimize...

Báo cáo khoa học: Structural recognition of an optimized substrate for the ephrin family of receptor tyrosine kinases

Luan van
Free
English
7
rating
18.758
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: structural insight into the evolution...

Báo cáo khoa học: Structural insight into the evolutionary and pharmacologic homology of glutamate carboxypeptidases II and III

Luan van
Free
English
8
rating
23.663
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: regulation of cathepsin b activity by...

Báo cáo khoa học: Regulation of cathepsin B activity by 2A2 monoclonal antibody

Luan van
Free
English
9
rating
9.116
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: phosphorylation of hormone-sensitive ...

Báo cáo khoa học: Phosphorylation of hormone-sensitive lipase by protein kinase A in vitro promotes an increase in its hydrophobic surface area

Luan van
Free
English
10
rating
21.388
Lượt downloads
9
User rating
nghiên cứu khai thác tiềm năng mạng máy tính phục vụ ch...

Nghiên cứu khai thác tiềm năng mạng máy tính phục vụ cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin khoa học thống kê

Luan van
Free
English
8
rating
2.535
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: the occurrence of riboflavin kinase an...

Báo cáo khoa học: The occurrence of riboflavin kinase and FAD synthetase ensures FAD synthesis in tobacco mitochondria and maintenance of cellular redox status

Luan van
Free
English
2
rating
25.706
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: evidence of a new phosphoryl transfer...

Báo cáo khoa học: Evidence of a new phosphoryl transfer system in nucleotide metabolism

Luan van
Free
English
3
rating
14.228
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: substrate specificity and catalytic me...

Báo cáo khoa học: Substrate specificity and catalytic mechanism of a xyloglucan xyloglucosyl transferase HvXET6 from barley (Hordeum vulgare L.)

Luan van
Free
English
4
rating
27.724
Lượt downloads
9
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp