Download tài liệu khoa học (753) - trang 9

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
báo cáo khoa học: autocatalytic processing of procathep...

Báo cáo khoa học: Autocatalytic processing of procathepsin B is triggered by proenzyme activity

Luan van
Free
English
5
rating
25.028
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: improving thermostability and catalyt...

Báo cáo khoa học: Improving thermostability and catalytic activity of pyranose 2-oxidase from Trametes multicolor by rational and semi-rational design

Luan van
Free
English
6
rating
12.142
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: mitochondria regulate platelet metamo...

Báo cáo khoa học: Mitochondria regulate platelet metamorphosis induced by opsonized zymosan A – activation and long-term commitment to cell death

Luan van
Free
English
7
rating
17.554
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: crystal structure of a family 16 endo...

Báo cáo khoa học: Crystal structure of a family 16 endoglucanase from the hyperthermophile Pyrococcus furiosus – structural basis of substrate recognition

Luan van
Free
English
8
rating
21.626
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: crystal structures of two novel sulfo...

Báo cáo khoa học: Crystal structures of two novel sulfonylurea herbicides in complex with Arabidopsis thaliana acetohydroxyacid synthase

Luan van
Free
English
9
rating
3.455
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: engineering thermal stability of l-as...

Báo cáo khoa học: Engineering thermal stability of L-asparaginase by in vitro directed evolution

Luan van
Free
English
10
rating
21.511
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: alanine aminotransferase of trypanoso...

Báo cáo khoa học: Alanine aminotransferase of Trypanosoma brucei – a key role in proline metabolism in procyclic life forms

Luan van
Free
English
2
rating
13.410
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học " bàn về xử lý vi phạm chất lượng công...

Báo cáo khoa học " BÀN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG "

Luan van
Free
English
10
rating
31.273
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học " giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ...

Báo cáo khoa học " GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG "

Luan van
Free
English
2
rating
27.574
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học " đánh giá khả năng thông hướng khi th...

Báo cáo khoa học " ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÔNG HƯỚNG KHI THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HẦM ĐỐI HƯỚNG "

Luan van
Free
English
3
rating
12.442
Lượt downloads
10
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp