Download tài liệu kiểm toán nhà nước (11)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối ...

Luận văn Chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam

Luan van
Free
English
8
rating
27.460
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: vai trò và nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước ở...

LUẬN VĂN: Vai trò và nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước ở Việt Nam

Luan van
Free
English
3
rating
29.309
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: vai trò của kiểm toán nhà nước trong nền kin...

LUẬN VĂN: Vai trò của kiểm toán Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Luan van
Free
English
8
rating
30.230
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: các yêu cầu, giải pháp cơ bản để có thể nâng ...

LUẬN VĂN: Các yêu cầu, giải pháp cơ bản để có thể nâng cao vai trò của kiểm toán nhà nước trong quá trình thực hiện NSNN

Luan van
Free
English
10
rating
21.073
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của k...

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kiểm toán nhà nước trong nền kinh tế hiện nay

Luan van
Free
English
8
rating
11.721
Lượt downloads
8
User rating
kiểm toán và quy trình lập báo cáo

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước

Luan van
Free
English
6
rating
10.142
Lượt downloads
10
User rating
kiến nghị kiểm toán nhà nước

Phương thực và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của kiểm toán nhà nước

Luan van
Free
English
7
rating
141.743
Lượt downloads
9
User rating
giải pháp ứng dụng phần mềm tin học

Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán cùa kiểm toán nhà nước

Luan van
Free
English
9
rating
37.046
Lượt downloads
10
User rating
cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát tri...

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước 2001-2010

Luan van
Free
English
2
rating
3.899
Lượt downloads
8
User rating
sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán của...

Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Luan van
Free
English
3
rating
70.274
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp