Download tài liệu Marketing (328) - trang 8

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
phân tích môi trường marketing

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING

Luan van
Free
English
8
rating
113.498
Lượt downloads
8
User rating
hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing...

HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING

Luan van
Free
English
3
rating
19.681
Lượt downloads
10
User rating
các hoạt động marketing với quá trình phát triển sản ph...

CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Luan van
Free
English
7
rating
141.799
Lượt downloads
9
User rating
xây dựng kế hoạch marketing

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING

Luan van
Free
English
4
rating
133.588
Lượt downloads
9
User rating
thiết kế một số chiến lược marketing điển hình...

THIẾT KẾ MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐIỂN HÌNH

Luan van
Free
English
5
rating
86.367
Lượt downloads
8
User rating
thực hiện các chương trình marketing

THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

Luan van
Free
English
6
rating
31.559
Lượt downloads
10
User rating
kiểm tra marketing

KIỂM TRA MARKETING

Luan van
Free
English
7
rating
59.751
Lượt downloads
9
User rating
những vấn đề cơ bản của marketing

Những vấn đề cơ bản của Marketing

Luan van
Free
English
10
rating
128.013
Lượt downloads
9
User rating
kế hoạch marketing: du học tại chỗ đông-tây...

Kế hoạch Marketing: Du học tại chỗ Đông-Tây

Luan van
Free
English
4
rating
20.938
Lượt downloads
9
User rating
7 bước để lập kế hoạch marketing hoàn hảo...

7 bước để lập Kế hoạch marketing hoàn hảo

Luan van
Free
English
10
rating
141.322
Lượt downloads
9
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp