Download tài liệu may mặc (11)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn thực trạng hoạt động của công ty cổ phần vải s...

Luận văn: Thực trạng hoạt động của công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Free
English
6
rating
26.943
Lượt downloads
10
User rating
giải pháp nào truyền tải dữ liệu từ máy mac sang các th...

Giải pháp nào truyền tải dữ liệu từ máy MAC sang các thiết bị khác?

Free
English
2
rating
29.636
Lượt downloads
8
User rating
đề tài rủi ro của doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng may m...

Đề tài: RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP KHI XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG EU

Free
English
7
rating
3.272
Lượt downloads
9
User rating
kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc

Luận văn tốt nghiệp “Kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc ở tổng công ty dệt - may Việt Nam”

Free
English
4
rating
82.450
Lượt downloads
9
User rating
luận văn tốt nghiệp về xuất khẩu hàng may mặc...

Luận văn tốt nghiệp: “Thực trạng kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc ở tổng công ty dệt - may Việt Nam”

Free
English
5
rating
10.845
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: thực trạng môi trường kinh doanh ảnh hưởng đ...

TIỂU LUẬN: Thực trạng môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến sản xuất của ngành may mặc của nước ta và biện pháp phát triển

Free
English
4
rating
93.336
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: thực trạng môi trường kinh doanh ảnh hưởng đ...

TIỂU LUẬN: Thực trạng môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến sản xuất của ngành may mặc của nước ta và biện pháp phát triển

Free
English
4
rating
52.497
Lượt downloads
9
User rating
chia sẻ dữ liệu từ máy windows 8 đến máy mac os...

Chia sẻ dữ liệu từ máy Windows 8 đến máy Mac OS

Free
English
6
rating
8.870
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo tổng hợp tại công ty cổ phần vải sợi may mặc mi...

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tại công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Free
English
9
rating
66.170
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng sản...

TIỂU LUẬN: Vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm ngành may mặc cần được quan tâm nghiên cứu và giải quyết

Free
English
8
rating
99.973
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp