Download tài liệu môi giới (16)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
quy định về đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động...

Đề tài: Quy định về đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản tại Mỹ và đề xuất đối với quy định tại Việt Nam

Luan van
Free
English
7
rating
12.550
Lượt downloads
9
User rating
biểu mẫu hợp đồng môi giới

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI

Luan van
Free
English
10
rating
125.087
Lượt downloads
9
User rating
nghị định số: 46/2007/nđ-cp

NGHỊ ĐỊNH Số: 46/2007/NĐ-CP Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Luan van
Free
English
2
rating
119.931
Lượt downloads
8
User rating
sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của d...

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của DN bảo hiểm , DN môi giới bảo hiểm trường hợp chuyển nhượng CP, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên

Luan van
Free
English
2
rating
8.957
Lượt downloads
8
User rating
sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của d...

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Luan van
Free
English
3
rating
87.440
Lượt downloads
10
User rating
sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của d...

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Luan van
Free
English
4
rating
76.173
Lượt downloads
9
User rating
sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của d...

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp đổi tên doanh nghiệp.

Luan van
Free
English
5
rating
126.300
Lượt downloads
8
User rating
sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của d...

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ.

Luan van
Free
English
6
rating
40.624
Lượt downloads
10
User rating
sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của d...

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp thay đổi Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc).

Luan van
Free
English
7
rating
63.305
Lượt downloads
9
User rating
sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của d...

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

Luan van
Free
English
8
rating
51.736
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp