Download tài liệu Nghị định (70)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
nghị định của chính phủ số: 169/2004/nđ-cp do chính phủ...

Nghị định của chính phủ Số: 169/2004/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Free
English
10
rating
13.460
Lượt downloads
9
User rating
nghị định về quản lý chất thải rắn

Nghị định về quản lý chất thải rắn

Free
English
8
rating
16.782
Lượt downloads
8
User rating
luận văn:thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác...

LUẬN VĂN:Thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác kiểm toán ở Việt Nam.Lời nói đầu Liền với Nghi định 70/CP (11/07/1994) đã đánh dấu sự xuất hiện của kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ nền kinh tế chuyển đổi. Sự xuất hiện của kiểm toán là một đò

Free
English
10
rating
1.363
Lượt downloads
9
User rating
quy định về đánh giá môi trường chiến lược...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Free
English
10
rating
28.353
Lượt downloads
9
User rating
nghị định thực hiện luật bảo hiểm xã hội...

Nghị Định thực hiện Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Free
English
4
rating
41.658
Lượt downloads
9
User rating
nghị định của chính phủ về thi hành luật đất đai 2003...

Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003

Free
English
9
rating
26.936
Lượt downloads
10
User rating
nghị định hướng dẫn luật đấu thầu

Nghị định hướng dẫn Luật Đấu Thầu

Free
English
3
rating
46.624
Lượt downloads
10
User rating
phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 111/2006/nđ-cp n...

Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọ

Free
English
2
rating
133.710
Lượt downloads
8
User rating
nghị định 111-2006-nd-cp hướng dẫn luật đấu thầu và luậ...

Nghị định 111-2006-ND-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng

Free
English
3
rating
12.809
Lượt downloads
10
User rating
nghị định của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựn...

Nghị định của chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Free
English
8
rating
110.717
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp