Download tài liệu Nghị định (70)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
nghị định của chính phủ số: 169/2004/nđ-cp do chính phủ...

Nghị định của chính phủ Số: 169/2004/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Luan van
Free
English
10
rating
13.563
Lượt downloads
9
User rating
nghị định về quản lý chất thải rắn

Nghị định về quản lý chất thải rắn

Luan van
Free
English
8
rating
16.926
Lượt downloads
8
User rating
luận văn:thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác...

LUẬN VĂN:Thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác kiểm toán ở Việt Nam.Lời nói đầu Liền với Nghi định 70/CP (11/07/1994) đã đánh dấu sự xuất hiện của kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ nền kinh tế chuyển đổi. Sự xuất hiện của kiểm toán là một đò

Luan van
Free
English
10
rating
1.449
Lượt downloads
9
User rating
quy định về đánh giá môi trường chiến lược...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Luan van
Free
English
10
rating
28.444
Lượt downloads
9
User rating
nghị định thực hiện luật bảo hiểm xã hội...

Nghị Định thực hiện Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Luan van
Free
English
4
rating
41.819
Lượt downloads
9
User rating
nghị định của chính phủ về thi hành luật đất đai 2003...

Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003

Luan van
Free
English
9
rating
27.025
Lượt downloads
10
User rating
nghị định hướng dẫn luật đấu thầu

Nghị định hướng dẫn Luật Đấu Thầu

Luan van
Free
English
3
rating
46.721
Lượt downloads
10
User rating
phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 111/2006/nđ-cp n...

Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọ

Luan van
Free
English
2
rating
133.807
Lượt downloads
8
User rating
nghị định 111-2006-nd-cp hướng dẫn luật đấu thầu và luậ...

Nghị định 111-2006-ND-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng

Luan van
Free
English
3
rating
12.923
Lượt downloads
10
User rating
nghị định của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựn...

Nghị định của chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Luan van
Free
English
8
rating
110.717
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp