Download tài liệu nghiên cứu công nghệ sản xuất (11)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
nghiên cứu công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp, prote...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất Protein tái tổ hợp, protein bất hoại Riboxom có giá trị sử dụng trong y dược và nông nghiệp

Luan van
Free
English
4
rating
79.142
Lượt downloads
9
User rating
nghiên cứu công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp, prote...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất Protein tái tổ hợp, protein bất hoại Riboxom có giá trị sử dụng trong y dược và nông nghiệp

Luan van
Free
English
5
rating
50.120
Lượt downloads
8
User rating
nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật đa c...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật đa chủng mới, phân bón chức năng phục vụ chăm sóc cây trồng cho một số vùng sinh thái

Luan van
Free
English
2
rating
41.783
Lượt downloads
8
User rating
nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật đa c...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật đa chủng mới, phân bón chức năng phục vụ chăm sóc cây trồng cho một số vùng sinh thái

Luan van
Free
English
3
rating
50.179
Lượt downloads
10
User rating
nghiên cứu công nghệ sản xuất một số loài dầu béo bằng ...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số loài dầu béo bằng Lipaza

Luan van
Free
English
4
rating
144.761
Lượt downloads
9
User rating
luận văn nghiên cứu công nghệ sản xuất bột cá...

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột cá, dịch đạm từ phụ phẩm cá tra và cá basa

Luan van
Free
English
7
rating
80.802
Lượt downloads
9
User rating
nghiên cứu công nghệ sản xuất bột màu vô cơ và hữu cơ...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột màu vô cơ và hữu cơ

Luan van
Free
English
8
rating
33.826
Lượt downloads
8
User rating
nghiên cứu công nghệ sản xuất chế tạo bột màu - thuốc n...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế tạo bột màu - thuốc nhuộm - chất trợ cho ngành công nghệ dệt, nhuộm, in

Luan van
Free
English
9
rating
3.232
Lượt downloads
10
User rating
nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm xứ kỹ thuật nghien cứ...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm xứ kỹ thuật nghien cứu công nghệ sản xuất thủy tinh dân dụng cao cấp có sử dụng nguyên tố đất hiếm khử màu và tạo màu thủy tinh

Luan van
Free
English
10
rating
132.503
Lượt downloads
9
User rating
kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước: nghiên cứu công...

Kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng phân vi sinh vật cố định nito nhằm nâng cao năng xuất lúa và cây trồng cạn

Luan van
Free
English
2
rating
74.409
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp