Download tài liệu phản ứng hóa học (3)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
giáo trình kỹ thuật thiết bị phản ứng hóa học...

Giáo trình kỹ thuật thiết bị phản ứng hóa học

Free
English
8
rating
11.477
Lượt downloads
8
User rating
cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (tập 1)...

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (tập 1)

Free
English
9
rating
9.017
Lượt downloads
10
User rating
cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (tập 2)...

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (tập 2)

Free
English
10
rating
9.880
Lượt downloads
9
User rating
phản ứng hóa học của ankyl halogenua

Phản ứng hóa học của ankyl halogenua: Phản ứng thế nucleophil và tách loại

Free
English
7
rating
24.924
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp