Download tài liệu phát triển bền vững (17)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tiểu luận phát triển kinh tế thái lan

TIỂU LUẬN:PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - LÝ THYẾT VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở THÁI LAN

Free
English
8
rating
4.169
Lượt downloads
8
User rating
sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên để phát triển bền vững...

Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên để phát triển bền vững

Free
English
5
rating
29.033
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phát triển bền vững các khu đô thị mới: tổng ...

Luận văn: Phát triển bền vững các khu đô thị mới: Tổng quan kinh nghiệm quốc tế, trong nước và đánh giá thực tế tại Hà Nội

Free
English
5
rating
6.921
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế...

Luận văn: Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam - thực tiễn và pháp luật điều chỉnh

Free
English
9
rating
2.561
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế ...

LUẬN VĂN:Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam - thực tiễn và pháp luật điều chỉnh.LỜI NÓI ĐẦUNhân loại đã thừa nhận sự không tương hợp giữa môi trường và phát triển, thừa nhận việc “làm kinh tế tốt

Free
English
10
rating
12.860
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: phát triển bền vững nông nghiệp đà nẵng...

LUẬN VĂN: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

Free
English
3
rating
14.763
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: các giải pháp nhằm phát triển bền vững của n...

LUẬN VĂN: Các giải pháp nhằm phát triển bền vững của NHĐT - phát triển - Việt Nam

Free
English
3
rating
23.255
Lượt downloads
10
User rating
đánh nhanh thắng nhanh và phát triển bền vững...

Đánh nhanh thắng nhanh và phát triển bền vững

Free
English
2
rating
1.339
Lượt downloads
8
User rating
phát triển bền vững và nhận thức về môi trường ...

Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường

Free
English
6
rating
34.463
Lượt downloads
10
User rating
phát triển bền vững ở tây nguyên

Phát triển bền vững ở Tây Nguyên

Free
English
3
rating
47.112
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp