Download tài liệu phó giáo sư (4)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư...

Hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, tước bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Free
English
4
rating
5.595
Lượt downloads
9
User rating
miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Free
English
7
rating
121.927
Lượt downloads
9
User rating
hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

Free
English
8
rating
138.579
Lượt downloads
8
User rating
xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư

Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Free
English
9
rating
116.500
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp