Download tài liệu phong cách lãnh đạo (6)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tiểu luận giải pháp về tâm lý

Tiểu luận : Một số giải pháp về tâm lý và phong cách lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hiện nay

Luan van
Free
English
8
rating
22.917
Lượt downloads
8
User rating
kỹ năng lãnh đạo-các phong cách lãnh đạo

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO-CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

Luan van
Free
English
8
rating
25.417
Lượt downloads
8
User rating
xây dựng phong cách lãnh đạo

Xây dựng phong cách lãnh đạo

Luan van
Free
English
4
rating
137.099
Lượt downloads
9
User rating
phong cách lãnh đạo doanh nghiệp

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Luan van
Free
English
6
rating
30.981
Lượt downloads
10
User rating
phong cách lãnh đạo của những chủ nhiệm, giám đốc giỏi...

Phong cách lãnh đạo của những chủ nhiệm, giám đốc giỏi

Luan van
Free
English
6
rating
107.587
Lượt downloads
10
User rating
các phong cách lãnh đạo - trường phái chuyển giao...

Các phong cách lãnh đạo - Trường phái Chuyển giao

Luan van
Free
English
4
rating
406
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp