Download tài liệu protease (5)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
báo cáo khoa học: membrane type-1 matrix metalloproteas...

Báo cáo khoa học: Membrane type-1 matrix metalloprotease-independent activation of pro-matrix metalloprotease-2 by proprotein convertases

Luan van
Free
English
9
rating
29.786
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận khảo sát một số đặc tính của enzyme protease...

TIểu luận: Thu nhận và khảo sát một số đặc tính của enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis

Luan van
Free
English
4
rating
15.650
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khóa học: identification of a gene encoding lon ...

Báo cáo khóa học: Identification of a gene encoding Lon protease from Brevibacillus thermoruber WR-249 and biochemical characterization of its thermostable recombinant enzyme

Luan van
Free
English
4
rating
79.714
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: crystal structures of hiv protease v8...

Báo cáo khoa học: Crystal structures of HIV protease V82A and L90M mutants reveal changes in the indinavir-binding site

Luan van
Free
English
7
rating
42.681
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: role of hydroxyl group and r/s config...

Báo cáo khoa học: Role of hydroxyl group and R/S configuration of isostere in binding properties of HIV-1 protease inhibitors

Luan van
Free
English
7
rating
90.033
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp