Download tài liệu quan hệ khách hàng (5)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn quản lý quan hệ khách hàng (crm) tại công ty o...

Luận văn Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tại Công ty OMNITECH

Luan van
Free
English
6
rating
24.227
Lượt downloads
10
User rating
quản lý quan hệ khách hàng và quản lý thương hiệu - hai...

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU - HAI TRONG MỘT?

Luan van
Free
English
10
rating
90.450
Lượt downloads
9
User rating
yếu tố con người trong quản lý quan hệ khách hàng để do...

YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ĐỂ DOANH NGHIỆP THỰC SỰ ĐỊNH HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG

Luan van
Free
English
3
rating
114.043
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo quan hệ khách hàng

BÁO CÁO; HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI Ở VIỆT NAM

Luan van
Free
English
6
rating
55.948
Lượt downloads
10
User rating
quản lý quan hệ khách hàng và quản lý thương hiệu-hai t...

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU-HAI TRONG MỘT

Luan van
Free
English
9
rating
6.828
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận quản lý mối quan hệ khách hàng

TIỂU LUẬN: CẤU THÀNH VÀ CÁC BƯỚC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Luan van
Free
English
6
rating
10.484
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp