Download tài liệu quản lý kinh doanh (8)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở điện lực...

Luận văn Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam

Luan van
Free
English
8
rating
10.023
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: ứng dụng hand held trong hệ thống quản lý kin...

Luận văn: Ứng dụng Hand held trong hệ thống quản lý kinh doanh nước sạch

Luan van
Free
English
4
rating
16.555
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận phân tích, chứng minh tính nghệ thuật của quả...

Tiểu luận Phân tích, chứng minh tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh và đề xuất các giải pháp vận dụng có hiệu quả vào các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Luan van
Free
English
7
rating
9.149
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: báo cáo tổng hợp tình hình quản lý kinh doan...

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng

Luan van
Free
English
2
rating
73.789
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: báo cáo tổng hợp tình hình quản lý kinh doan...

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng

Luan van
Free
English
2
rating
121.985
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận báo cáo quản lý kinh doanh

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng

Luan van
Free
English
8
rating
80.727
Lượt downloads
8
User rating
phương pháp quản lý kinh doanh

Phương pháp quản lý kinh doanh

Luan van
Free
English
8
rating
102.279
Lượt downloads
8
User rating
quản lý kinh doanh: nghệ thuật chăm sóc khách hàng...

Quản lý Kinh doanh: Nghệ thuật chăm sóc khách hàng

Luan van
Free
English
10
rating
136.410
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp