Download tài liệu quyết toán thuế (10)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
phần ii: hướng dẫn kê khai mẫu biểu quyết toán thuế tnc...

PHẦN II: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Luan van
Free
English
9
rating
31.901
Lượt downloads
10
User rating
biểu mẫu tờ khai quyết toán thuế gtgt

Biểu mẫu Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Luan van
Free
English
7
rating
74.975
Lượt downloads
9
User rating
biểu mẫu "tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài ...

BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

Luan van
Free
English
4
rating
38.547
Lượt downloads
9
User rating
khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (trường hợp bê...

Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam)

Luan van
Free
English
9
rating
114.494
Lượt downloads
10
User rating
khai quyết toán thuế tncn dành cho cơ sở giao đại lý xổ...

Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số

Luan van
Free
English
10
rating
49.257
Lượt downloads
9
User rating
khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam)

Luan van
Free
English
6
rating
17.120
Lượt downloads
10
User rating
khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, ...

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương

Luan van
Free
English
7
rating
51.900
Lượt downloads
9
User rating
khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức,...

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú

Luan van
Free
English
2
rating
67.796
Lượt downloads
8
User rating
khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân...

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

Luan van
Free
English
4
rating
57.249
Lượt downloads
9
User rating
khai quyết toán thuế tncn dành cho cơ sở giao đại lý xổ...

Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số

Luan van
Free
English
8
rating
100.003
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp