Download tài liệu rủi ro kiểm toán (5)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong ...

LUẬN VĂN: Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC

Luan van
Free
English
2
rating
5.772
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: rủi ro kiểm toán và những loại hình cụ thể...

LUẬN VĂN: Rủi ro kiểm toán và những loại hình cụ thể

Luan van
Free
English
3
rating
1.904
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: rủi ro kiểm toán và công tác đánh giá rủi ro...

LUẬN VĂN: Rủi ro kiểm toán và công tác đánh giá rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Luan van
Free
English
10
rating
18.151
Lượt downloads
9
User rating
đánh giá rủi ro kiểm toán

Tên đề tài: Đánh giá rủi ro kiểm toán trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán

Luan van
Free
English
4
rating
4.506
Lượt downloads
9
User rating
phân tích rủi ro trong kinh doanh

Tên đề tài: PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN

Luan van
Free
English
5
rating
19.890
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp