Download tài liệu tin học (65)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tin học quản lý

Tin học quản lý

Luan van
Free
English
7
rating
25.528
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: phân tích mối quan hệ c-v-p (chi phí - khối l...

Luận văn: Phân tích mối quan hệ C-V-P (Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận) tại công ty TNHH Tin Học Á Đông Vi Na

Luan van
Free
English
8
rating
2.146
Lượt downloads
8
User rating
chuyên đề 7: tin học

Chuyên đề 7: Tin Học

Luan van
Free
English
6
rating
3.429
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình:tin học đại cương

Giáo trình:Tin học đại cương

Luan van
Free
English
6
rating
25.725
Lượt downloads
10
User rating
tin học đại cương

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Luan van
Free
English
5
rating
4.134
Lượt downloads
8
User rating
bài tập tin học văn phòng

Bài tập tin học văn phòng

Luan van
Free
English
8
rating
13.953
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phân tích hoạt động dịch vụ bán laptop trả gó...

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BÁN LAPTOP TRẢ GÓP TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THIÊN TÂN

Luan van
Free
English
2
rating
15.958
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: thiết kế mạng lan cho một công ty tin học...

Đề tài: THIẾT KẾ MẠNG LAN CHO MỘT CÔNG TY TIN HỌC

Luan van
Free
English
6
rating
2.712
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình:tin học căn bản

GIÁO TRÌNH:TIN HỌC CĂN BẢN

Luan van
Free
English
5
rating
28.201
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:tin học ứng dụng ngành quản trị kinh doanh...

TIỂU LUẬN:TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Luan van
Free
English
8
rating
29.527
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp