Download tài liệu tổ chức quản lý (8)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tiểu luận: nguyên tắc xây dựng bộ máy tổ chức quản lý ...

TIỂU LUẬN: Nguyên tắc xây dựng bộ máy tổ chức quản lý giáo dục và đào tạo

Free
English
9
rating
4.706
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: một số vấn đề về tổ chức quản lý và kế toán ...

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về tổ chức quản lý và kế toán TSCĐ vô hình trong doanh nghiệp Việt Nam

Free
English
10
rating
15.239
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: bàn về tổ chức quản lý và kế toán tscđ hữu h...

LUẬN VĂN: Bàn về tổ chức quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp

Free
English
2
rating
22.869
Lượt downloads
8
User rating
tổ chức quản lý công tác văn thư

Tổ chức quản lý chung về công tác văn thư trong trường học và một số biện pháp để quản lý, bảo quản tốt công văn của trường THPT Nguyễn Công Trứ

Free
English
5
rating
1.314
Lượt downloads
8
User rating
thông tư số 02/2007/tt-bxd

THÔNG TƯ SỐ 02/2007/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Free
English
7
rating
20.766
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: báo cáo về công tác tổ chức quản lý và sử dụ...

TIỂU LUẬN: Báo cáo về công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của công ty xây lắp và sản xuất vật liệu kênh cầu

Free
English
6
rating
116.203
Lượt downloads
10
User rating
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản...

TIỂU LUẬN: Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống tổ chức quản lý tại công ty cổ phần đại lý Ford Hà Nội

Free
English
6
rating
28.951
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách...

TIỂU LUẬN: Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng

Free
English
2
rating
63.224
Lượt downloads
8
User rating
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ ...

TIỂU LUẬN: Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống tổ chức quản lý tại công ty cổ phần đại lý Ford Hà Nội

Free
English
10
rating
17.054
Lượt downloads
9
User rating
khảo sát thực tế thực trạng của nhà máy

TIỂU LUẬN: Khảo sát thực tế thực trạng của Nhà máy trong giai đoạn hiện nay và những năm gần đây về tổ chức quản lý tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long

Free
English
2
rating
36.245
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp