Download tài liệu vi sinh vật (28)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
vi sinh vật đại cương

VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG

Luan van
Free
English
8
rating
7.474
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: quy trình sản xuất amylase từ vi sinh vật...

TIỂU LUẬN: QUY TRÌNH SẢN XUẤT AMYLASE TỪ VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
2
rating
17.329
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: vai trò của glucide và protein trong sự phát...

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA GLUCIDE VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
10
rating
22.558
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: khảo sát biến đổi mật số vi sinh vật trong qu...

Luận văn: KHẢO SÁT BIẾN ĐỔI MẬT SỐ VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN HẠT SEN ĐÓNG HỘP

Luan van
Free
English
8
rating
5.499
Lượt downloads
8
User rating
vai trò của glucid và protein trong sự phát triển của v...

VAI TRÒ CỦA GLUCID VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
4
rating
15.448
Lượt downloads
9
User rating
định lượng vi sinh vật

Định lượng vi sinh vật

Luan van
Free
English
4
rating
10.206
Lượt downloads
9
User rating
hệ vi sinh vật thực phẩm trên một số thực phẩm quan trọ...

Hệ vi sinh vật thực phẩm trên một số thực phẩm quan trọng

Luan van
Free
English
3
rating
14.689
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình vi sinh vật

Giáo trình Vi sinh vật

Luan van
Free
English
3
rating
29.619
Lượt downloads
10
User rating
sự hư hỏng thực phẩm và ngộc độc thực phẩm do vi sinh v...

Sự hư hỏng thực phẩm và ngộc độc thực phẩm do vi sinh vật

Luan van
Free
English
3
rating
29.062
Lượt downloads
10
User rating
cơ sở lý thuyết về kỹ thuật vi sinh vật

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
10
rating
134.614
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp