Download tài liệu vốn đầu tư (32)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn vốn đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế ...

Luận văn Vốn đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế xó hội ở các huyện miền núi cao ở Nghệ An

Luan van
Free
English
7
rating
12.976
Lượt downloads
9
User rating
luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến số dự án có vốn đầu t...

Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến số dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở Việt Nam năm 2007

Luan van
Free
English
3
rating
30.160
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản...

Luận văn: Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Luan van
Free
English
9
rating
24.142
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: kế hoạch huy động vốn đầu tư và giải pháp huy...

LUẬN VĂN: Kế hoạch huy động vốn đầu tư và giải pháp huy động vốn

Luan van
Free
English
3
rating
20.040
Lượt downloads
10
User rating
luận văn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp tỉnh...

Luận văn Quan hệ lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

Luan van
Free
English
10
rating
98.698
Lượt downloads
9
User rating
đề án: “kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước...

ĐỀ ÁN: “Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam”

Luan van
Free
English
6
rating
62.654
Lượt downloads
10
User rating
đề án "“thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư...

Đề án "“Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Luan van
Free
English
3
rating
98.659
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước...

Tiểu luận “Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam”

Luan van
Free
English
8
rating
31.558
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận "thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụ...

Tiểu luận "Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài"

Luan van
Free
English
7
rating
125.159
Lượt downloads
9
User rating
đề án "thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng c...

Đề án "Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài"

Luan van
Free
English
5
rating
20.885
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp