Download tài liệu vốn nhà nước (7)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
thông tư của bộ tài chính số 106.2008-tt-btc hướng dẫn ...

Thông Tư của Bộ tài chính số 106.2008-TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Luan van
Free
English
10
rating
32.177
Lượt downloads
9
User rating
nghị định sô 09/2009/nđ-cp ngày 5/2/2009

NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2009/NĐ-CP NGÀY 5/2/2009 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC

Luan van
Free
English
10
rating
124.164
Lượt downloads
9
User rating
luận văn tốt nghiệp: “quản lý vốn nhà nước tại doanh ng...

Luận văn tốt nghiệp: “Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (Nghiên cứu vận dụng tại Nhà máy len Hà Đông)”

Luan van
Free
English
6
rating
7.356
Lượt downloads
10
User rating
biểu mẫu "báo cáo chỉ tiêu tổng hợp cổ phần hoá doanh ...

BIỂU MẪU "BÁO CÁO CHỈ TIÊU TỔNG HỢP CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC "

Luan van
Free
English
7
rating
83.142
Lượt downloads
9
User rating
thông tư số 20/2007/tt-blđtbxh

THÔNG TƯ SỐ 20/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2007VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Luan van
Free
English
10
rating
58.058
Lượt downloads
9
User rating
quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà n...

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước được Quốc hội quyết định chủ trương và cho phép đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư

Luan van
Free
English
8
rating
74.981
Lượt downloads
8
User rating
kiểm toán dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước...

Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước

Luan van
Free
English
5
rating
66.475
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp