Download tài liệu xây dựng (598) - trang 7

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyế...

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Luan van
Free
English
7
rating
20.531
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: tổ chức và xây dựng cho chương trình đào tạo ...

Luận văn: Tổ chức và xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa

Luan van
Free
English
5
rating
16.145
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá bằng tiếng v...

Luận văn: XÂY DỰNG BỘ NGỮ LIỆU ĐỂ ĐÁNH GIÁ BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP ĐÁNH GIÁ CÁC HỆ TÌM KIẾM THÔNG TIN

Luan van
Free
English
4
rating
23.278
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: xây dựng các phiếu học tập để hệ thống hóa các ...

Đề tài: Xây dựng các phiếu học tập để hệ thống hóa các kiến thức phần tiến hóa

Luan van
Free
English
10
rating
23.397
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dự...

Luận văn: Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
6.857
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại ...

Luận văn: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa Ngành Hà Nội

Luan van
Free
English
9
rating
7.624
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: tính tất yếu của qúa trình công nghiệp hoá, h...

LUẬN VĂN: Tính tất yếu của qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam

Luan van
Free
English
3
rating
27.690
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: cnh - hđh - vai trò của nó đối với sự nghiệp...

LUẬN VĂN: CNH - HĐH - vai trò của nó đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa ở nước ta

Luan van
Free
English
2
rating
406
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: công ng hiệp hoá, hiện đại hoá - vai trò của...

LUẬN VĂN: Công ng hiệp hoá, hiện đại hoá - vai trò của nó đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa ở nước

Luan van
Free
English
4
rating
1.757
Lượt downloads
9
User rating
luận văn nền kinh tế indonesia và sự ảnh hưởng của nó ...

LUẬN VĂN Nền kinh tế Indonesia và sự ảnh hưởng của nó đến sự thâm nhập của công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng_ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn(IMEXTRACO )

Luan van
Free
English
6
rating
8.589
Lượt downloads
10
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp